Thông tin mới nhất về kỳ thi tuyển sinh

Đăng lúc: 09:37:47 05/08/2019 (GMT+7)

Trước khi diễn ra kỳ thi quốc gia, Bộ giáo dục cho biết sự thay đổi nào cũng ít nhiều gây lo lắng nhưng việc đổi mới kỳ thi sẽ diễn ra theo hướng giảm áp lực.

Thông tin mới nhất về kỳ thi tuyển sinh