Đẩy mạnh công tác giáo dục sức khỏe học sinh và hoạt động y tế học đường

Đăng lúc: 12:07:27 05/09/2019 (GMT+7)

Ngày 22/8, tại Hà Nội, Vụ Giáo dục Thể chất tổ chức hội thảo, tập huấn hướng dẫn công tác y tế trong trường học. Tham dự tập huấn lần này có đại diện lãnh đạo và cán bộ của gần 40 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Ngày 22/8, tại Hà Nội, Vụ Giáo dục Thể chất tổ chức hội thảo, tập huấn hướng dẫn công tác y tế trong trường học. Tham dự tập huấn lần này có đại diện lãnh đạo và cán bộ của gần 40 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).
Những năm qua, Bộ GDĐT phối hợp với Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan đã triển khai đồng bộ các hoạt động về y tế trường học và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác y tế trường học còn không ít khó khăn, bất cập. Đội ngũ cán bộ y tế trường học vừa thiếu vừa yếu, chưa được đãi ngộ thỏa đáng, đầu tư cho giáo dục, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em và học sinh hằng năm chưa được quan tâm đúng mức, nguồn kinh phí dành cho y tế trường học còn thiếu, sự phối hợp liên ngành trong truển khai hoạt động y tế trường học ở nhiều địa phương chưa hiệu quả.
Toàn cảnh hội thảo, tập huấn
Theo báo cáo kết quả khảo sát tại các địa phương cho thấy, cả nước có 40.493 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, nhưng tổng số nhân viên y tế trường học chỉ chiếm 74,9%, trong đó biên chế là 53,7%, hợp đồng là 21,2% và số cơ sở giáo dục chưa có nhân viên y tế trường học là 25,1%, chủ yếu ở cấp học mầm non. Số trường có cán bộ làm công tác y tế trường học có trình độ chuyên môn đảm bảo theo quy định (từ y sỹ trở lên) chỉ đạt khoảng 30%.
Để kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 13 và thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe học sinh trong các cơ sở giáo dục trong giai đoạn tới, Hội thảo, tập huấn  hướng dẫn công tác y tế trong trường học tập trung vào thảo luận định hướng các mô hình triển khai chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên, góp ý để hoàn thiện Đề án về y tế trường học và triển khai các hoạt động cụ thể với công tác này.
Cụ thể, các Sở GDĐT đẩy mạnh tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Công tác y tế trường học cấp tỉnh; chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các ban, ngành liên quan triển khai ngay các biện pháp thực hiện đồng bộ các quy định của Thông tư liên tịch số 13 tại địa phương.
Rà soát lại đội ngũ nhân viên y tế trường học, cơ chế chính sách, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên trách y tế trường học, đề xuất giải pháp khắc phục. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên.
Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục. Chủ động củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả công tác y tế trường học, đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh tật đối với trẻ em, học sinh sinh viên gắn chặt với y tế cơ sở.
Ông Nguyễn Thanh Đề, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất phát biểu tại hội thảo, tập huấn
Chỉ đạo, thực hiện tốt các quy định của Luật Bảo hiểm y tế trong trường học để phát huy, hỗ trợ tốt hơn cho công tác theo dõi, phát hiện sớm, khám sàng lọc, tư vấn điều trị kịp thời cho học sinh sinh viên mắc bệnh cấp, mãn tính;
Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên y tế trường học , trẻ em, học sinh, cha mẹ học sinh về y tế trường học. Thúc đẩy hơn nữa công tác giáo dục sức khỏe cho trẻ em, học sinh có những hành vi tốt, an toàn, có lợi cho sức khỏe, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ, tự chăm sóc sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác y tế trường học; tổ chức theo dõi, đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ em, học sinh; theo dõi, nắm bắt tình hình công tác tổ chức bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, chất lượng an toàn thực phẩm, chủ động kiểm soát, không để xảy ra hiện tượng ngộ độc đối với học sinh và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh.
Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các Chương trình, Đề án, dự án đã được phê duyệt về y tế trường học và giáo dục thể chất, thể thao trường học để đảm bảo hiệu quả trong quá trình triển khai.
Tại hội thảo, tập huấn,  các địa phương cũng chia sẻ bài học kinh nghiệm, để thực hiện tốt hơn nữa công tác y tế trường học tại các địa phương, góp pần tạo dựng các thế hệ trẻ em, học sinh - lực lượng lao động chính trong tương lai có trí tuệ, thể lực tốt.
Trung tâm Truyền thông Giáo dục