Thông báo thay đổi lịch nhập học cho học sinh khối 10

Thông báo thay đổi lịch nhập học cho học sinh khối 10

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT

Để cung cấp thông tin đầy đủ cho các em học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Thông báo họp Phụ huynh học sinh

Thông báo họp Phụ huynh học sinh

Thông báo tuyển nhân viên Văn phòng

Để đáp ứng nhu cầu phục vụ giảng dạy, học tập và quản lý hồ sơ học sinh theo phương thức tin học hóa, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 01 nhân viên Văn phòng.

Thông tin mới nhất về kỳ thi tuyển sinh

Trước khi diễn ra kỳ thi quốc gia, Bộ giáo dục cho biết sự thay đổi nào cũng ít nhiều gây lo lắng nhưng việc đổi mới kỳ thi sẽ diễn ra theo hướng giảm áp lực.