Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
0

THÔNG BÁO Về việc nhập học vào lớp 10 THPT, năm học 2023 - 2024

Đăng lúc: 22:29:58 21/07/2023 (GMT+7)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA                
      TRƯỜNG THPT HẬU LỘC I                                                
              
                        Hậu Lộc, ngày 19 tháng 07 năm 2023.
THÔNG BÁO
Về việc nhập học vào lớp 10 THPT, năm học 2023 - 2024

Trường THPT Hậu Lộc I thông báo về việc nhập học và đăng ký nguyện vọng học tập vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.
Cụ thể như sau:
1. Điểm chuẩn vào lớp 10: 30.00 điểm
2. Đối tượng nhập học: 
- Thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.
- Tổng số: 462 thí sinh (có danh sách kèm theo niêm yết tại bảng tin nhà trường)
3.Thời gian đăng ký nguyện vọng học tập:
- Tập trung học sinh phổ biến, tư vấn chọn môn học và nhận đơn đăng ký nguyện vọng học tập: Từ 08 giờ 00 đến 10 giờ 00 ngày 01/08/2023.
- Căn cứ chương trình GDPT 2018  và thực tế nhà trường, năm học 2023-2024 trường THPT Hậu Lộc I định hướng như sau:
   * Các môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sửGiáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Hoạt động Trải nghiệm-Hướng
     nghiệp,Giáo dục địa phương.
   * Định hướng theo nhóm tổ hợp: gồm 2 nhóm tổ hợp KHTN và KHXH.
Nhóm tổ hợp KHTN: gồm các môn học bắt buộc và các môn lựa chọn định hướng KHTN là: Vật lý, Hóa học, Sinh học
   Nhóm tổ hợp KHXH: gồm các môn học bắt buộc và các môn lựa chọn định hướng KHXH là: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật.
4.Địa điểm: Tại phòng Thư viện, khu nhà A trường THPT Hậu Lộc I
5.Hồ sơ nhập học:
- Học sinh đến nhập học nhận đơn đăng ký nguyện vọng học tập vào các lớp học theo mẫu của nhà trường, có chữ ký của phụ huynh và học sinh. 
   Trên cơ sở điểm thi tuyển, thành tích học tập ở cấp THCS, nguyện vọng đăng ký, cơ cấu các lớp khối 10 năm học 2023-2024, nhà trường sẽ
    xếp vào các lớp học phù hợp.
- Học sinh nộp phiếu đăng ký nguyện vọng học tập cho nhà trường tại phòng Thư viện khu nhà A, vào ngày 04, 05/08/2023 theo giờ hành chính.
- Sau ngày 05/08/2023, học sinh nào không đến trường làm thủ tục nhập học nhà trường sẽ đưa tên ra khỏi danh sách trúng tuyển.

                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                     (Đã ký)
                                                                                                               Phạm Hùng Bích